AYDIN SÜT MAMÜLLERİ VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  • Başvuru Yöntemi

 

ŞİRKETİMİZE BAŞVURU USULÜ BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİ
Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla MEGACENTER C2BLOK N.15 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta Yoluyla Başvuru (KEP) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile  aydinsutmamulleri@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle   aydinsutmamulleri@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde şirketimizin sisteminde elektronik posta adresi kullanmak suretiyle   aydinsutmamulleri@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesine uygun olarak, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. Formu pdf formatında indirmek isterseniz  tıklayın.

Şirketimize yapmış olduğunuz başvurularınızı Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

  • Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

 

Sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı  
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası  
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi  
Cep Telefonu  
Telefon Numarası  
Faks Numarası  
E-posta Adresi  

 

  • Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

Müşteri

 

Ziyaretçi

 

Tedarikçi

 

Çalışan

 

Çalışan Adayı

(Lütfen Tarih Belirtiniz)………………………………..

 

Eski Çalışanım ve

Çalıştığım Yıllar: ………………………………………………

Üçüncü Kişi: (firma ve pozisyon bilgisini

belirtiniz)…………………………………………………………..

 

 

Şirket İçerisinde İletişim Olunduğunuz Birim:……………………………………………………………..

 

 

Konu:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Talep (Kanun Kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz):

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  • Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

Adresime gönderilmesin.

 

E-posta adresime gönderilsin. (Bu yöntemi seçerseniz daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum. (Kişinin kendisi teslim almadığı durumlarda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi ve varsa işlenmiş olan kişisel verilerinizi eksiksiz olarak tespit ederek, ilgili başvurunuza doğru bir şekilde ve kanuni süresi içinde cevap verilebilmesi için oluşturulmuştur.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3.(üçüncü) Kişilerle paylaşılmasının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve belge (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

İşbu başvuru formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olduğu, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı        :

Başvuru Tarihi :

İmza                  :